Εγγραφές μαθητών/-τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το Σχ. Έτος 2022-23