Πρόγραμμα e-twinning με τίτλο “AddValuetoYourself” (Πρόσθεσε αξία στον εαυτό σου)

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές (Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων) ενεπλάκησαν σε διάφορες δράσεις μέσα από τις οποίες προβάλλαμε τις βασικές αξίες για την εκπαίδευση και τη ζωή γενικότερα, όπως: σεβασμός, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, συνεργασία, αυτοπεποίθηση, αποδοχή κ.τ.λ.