ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Καλή σχολική χρονιά με υγεία.

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας εντάχθηκε στο αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα και θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 17:30 μ.μ., υπό την προϋπόθεση να υπάρξουν δέκα (10) τουλάχιστον αιτήσεις γονέων.

Οπότε έως και την Τετάρτη, 7/9/2022 όσοι γονείς ενδιαφέρεστε για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα πρέπει να μας το δηλώσετε εγγράφως στο mail του σχολείου : mail@dim-ag-marin-korop.att.sch.gr και μέχρι την Παρασκευή, 9/9/2022 να έρθετε αυτοπροσώπως να υπογράψετε τη νέα αίτηση στον Δ/ντή του σχολείου μας. Την αίτηση μπορείτε φυσικά να μας τη στείλετε υπογεγραμμένη και με e-mail.

Το έντυπο της αίτησης σάς το στέλνουμε ως συνημμένο αρχείο σε μορφή Excel και Pdf.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, θα υπάρχουν για το σχολικό έτος 2022-2023 τρεις δυνατότητες αποχώρησης από το Ολοήμερο:

1η αποχώρηση: 14.55 μ.μ.,

2η αποχώρηση: 15.50 μ.μ. και

3η αποχώρηση: 17.30 μ.μ.

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα (με ώρα αποχώρησης τις 17:30) και οι γονείς που δεν είχαν καταθέσει την απαιτούμενη αίτηση την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής
Μιχάλης Κορδώνιας