Το προσωπικό του Σχολείου

Η ομάδα μας!!!

Διευθυντής

Μιχαήλ Κορδώνιας

Υποδιευθυντής

Γεωργάκης Γεώργιος

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Ρέβη Αρετή (Α’1)

Σδόγκου Χριστίνα-Αριστέα (Α’2) 

Βέδε Φιλοθέη (Β’1)

 Σταμούλη Ελένη (Β’2)

Σαββαΐδου Θάλεια (Γ’1)

Τσαρή Παρασκευή (Γ’2)

Γεωργάκης Γεώργιος (Δ’1)

Αντωνάκη Χαρίκλεια (Δ’2)

Αγγελοπούλου Ιωάννα (Ε’1)

Μπάρκα Βιολέτα (Ε’2)

Ράπτης Αντώνιος-Αλέξανδρος (ΣΤ’1)

Λέκκας Σπύρος (ΣΤ’2)

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Ρομποτή Σπυριδούλα Αγγλικά

 

Αργυράτου Άννα Αγγλικά

Παπαθεοδοσίου Ιωάννα-Νάντι Γαλλικά

Ασλάνη Ευφημία Γερμανικά

Μιχαλοπούλου Γεωργία Φυσική Αγωγή

Ρήγας Άγγελος Φυσική Αγωγή

Μερίτα Πολύμνια Τ.Π.Ε.

Angela Karalis Εικαστικά

Γιαννακοπούλου Σουζάνα Μουσική

Καρρή Μαριάννα Μουσική 

Λιδωρίκη Ευγενία Θεατρική Αγωγή

Υπεύθυνη Τμήματος Ένταξης

Τσάπη Ισμήνη

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης

Καμώνα Αθανασία

Κοκκινίδου Μαρία-Ειρήνη

Μπουρονίκου Ευφροσύνη

Σαπουντζή Πασχαλίνα

Συμεωνίδης Αναστάσιος